Pomoc dla aplikacji CBDG Dokumenty

Aplikacja CBDG Dokumenty jest narzędziem do wyszukiwania informacji o archiwalnych dokumentacjach geologicznych znajdujących się w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG). W CBDG zbierane są dane katalogowe archiwalnych opracowań geologicznych z Narodowego Archiwum Geologicznego oraz innych archiwów, łącznie z ponad 100 archiwów. Aplikacja CBDG Dokumenty wykorzystuje różne mechanizmy, umożliwiające precyzyjne i wydajne przeszukiwanie bazy:

Wyszukiwanie porównawcze, stosowane jest do precyzyjnego, dosłownego wyszukania informacji, takiej jak konkretna pozycja wybrana z rozwijanej listy wartości, np. "Archiwum", czy "Baza źródłowa".

Wyszukiwanie pełnotekstowe jest mechanizmem rozszerzonego przeszukiwania danych tekstowych w bazie. Wykorzystywane w tym celu zapytania stosują odpowiednie reguły językowe. Zwrócone rezultaty zawierają przynajmniej jedno dopasowanie dla wpisanego przez użytkownika tekstu. Mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego posiada następujące główne cechy:

Wyszukiwanie złożone zawiera jednocześnie pytania o różne informacje, np.: "Autor", "Rok wykonania" i "Kategoria". W tego typu zapytaniach co do zasady stosowany jest łącznik logiczny and (i). UWAGA, są trzy wyjątki od tej reguły, kiedy stosowany jest operator logiczny or (lub). Dotyczy to trzech grup informacji, wewnątrz których on obowiązuje:

Czyszczenie zapytań. Z wyszukiwaniem złożonym jest ściśle związana funkcja czyszczenia wprowadzonych wcześniej kryteriów, we wszystkich polach aplikacji. Jest ona uruchamiana przyciskiem "Wyczyść".

Lista (zamówienie). Aplikacja CBDG Dokumenty umożliwia dodanie wyszukanych dokumentów "do listy" pojedynczo, lub wszystkich ze strony. Jej zawartość można potem przeglądać a w razie potrzeby usuwać z niej dokumenty pojedynczo lub zbiorczo. Informacje o wybranych ostatecznie dokumentach można przyciskiem "Przygotuj zamówienie" wyeksportować do pliku xls. Takie zestawienie może być pomocne przy zamówieniu konkretnych pozycji z archiwów.