Kontakt


Pytania o dokumentacje:

Zespół do spraw obsługi wniosków NAG
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
bud. im. Jana Wyżykowskiego, pok. nr 7, 8 (parter)
tel. 22 45 92 389, 22 45 92 399
wnioski.nag@pgi.gov.pl
Czytelnia NAG
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
bud. im. Jana Wyżykowskiego, pok. nr 1s (przyziemie -1)
tel. 22 45 92 333
czytelnia.nag@pgi.gov.pl

Uwagi dotyczące aplikacji do wyszukiwania danych:

Centralna Baza Danych Geologicznych
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
dokumenty@pgi.gov.pl

Wersja: 1.3.6