Kontakt

W sprawie Wyszukiwarki dokumentów prosimy o przesyłanie informacji na adres:


Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
E-mail: dokumenty@pgi.gov.pl

Wersja: 1.1.1.1