Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Dokumenty

NrCBDG 789937
Tytuł Dokumentacja wynikowa wiercenia strukturalnego Chociwel IG-1 [zawiera kartę otworu]
Rok wykonania 1963
Autorzy Jaskowiak Maria
Czujkowski E.
zespół
Numery archiwalne Inw. 67866 Arch. CAG PIG, Warszawa
Kat. SW/SZ/8 Arch. PGNiG S.A., Warszawa
Zleceniodawcy Nieokreślony
Wykonawcy Państw. Inst. Geol., Warszawa
Inwestorzy
Data wpływu
Decyzja
Decydent
Kategoria Dokumentacja otworu wiertniczego niezwiązanego z dokumentowaniem złóż
Rodzaje Opracowania otworowe
Gminy Chociwel (gm. miejsko-wiejska) [stargardzki] [zachodniopomorskie]
Arkusze map Chociwel [1:50 000] [231] [N-33-91-D]
Ińsko [1:100 000 ] [85] [35-21]
Otwory
CHOCIWEL IG-1 [25778]
Złoża
Surowiec/kopalina
Baza źródłowa ARCHIGEO
Skan Tak
Załączniki cyfrowe Nie
Słowa kluczowe Inne
likwidacja otworu
otwory wiertnicze

Jednostki chronostratygraficzne
jura dolna

Jednostki strukturalne Polski
synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskie

Metody badawcze
pomiary geofizyczne

Miejscowości
Długie

Regiony geograficzne Polski
Pojezierze Szczecineckie

Profile sejsmiczne
Abstrakt